کاهش چشم‌گیر جایگاه دانشکده‌های دندان‌پزشکی ایران در فهرست دانشکده‌های برتر دنیا

پس از اعلام برترین دانشگاه‌های دنیا در رده‌بندی موضوعی شانگهای که یکی از معتبرترین ملاک‌های اعتبارسنجی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود، مشخص شد از بین سه دانشکده‌ی دندان‌پزشکی که نام آن‌ها هر سال در فهرست ۳۰۰ دانشکده‌ی برتر دنیا به چشم می‌خورد، امسال تنها یک دانشکده یعنی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی تهران در این فهرست جای دارد و دو دانشکده‌ی آزاد تهران و شهید بهشتی از این فهرست حذف شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر، کاهش امتیازهای دانشکده دندان‌پزشکی تهران نسب به سال گذشته است. امسال بر اساس شاخص CNCI(Category Normalized Citation Impact) که میزان ارجاع مقالات منتشر شده توسط یک نهاد علمی در یک موضوع دانشگاهی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نسبت به متوسط میزان ارجاع مقالات در آن رشته را نشان می‌دهد، دانشکده دندانپزشکی تهران نمره ۶۳.۵ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته ۲.۸ نمره افزایش داشته است. اما بر اساس شاخصIC (International Collaboration) که نشان‌دهنده تعداد نشریاتی با حداقل دو نویسنده خارجی تقسیم بر تعداد کل نشریات یک موسسه در یک رشته دانشگاهی خاص بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است، دانشکده دندانپزشکی تهران امسال نمره ۵۹.۱ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته ۲.۳ نمره کاهش داشته است. بر اساس شاخص Top که تعداد مقالات منتشر شده یک نهاد علمی در یک رشته دانشگاهی در ژورنال‌های معتبر بر اساس انتخاب شانگهای را نمایش می‌دهد، دانشکده دندانپزشکی تهران با نمره ۱۵.۲ کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل که نمره ۲۲.۹ را کسب کرده بود داشته است. بر اساس شاخص Q1 که تعداد مقالات منتشر شده توسط یک موسسه در یک رشته دانشگاهی را در ژورنال‌هایی با ضریب تأثیر Q1 مشخص می‌کند، دانشکده دندانپزشکی تهران نمره ۲۷ را کسب کرده که ۰.۶ نمره نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

پس از اعلام برترین دانشگاه‌های دنیا در رده‌بندی موضوعی شانگهای که یکی از معتبرترین ملاک‌های اعتبارسنجی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود، مشخص شد از بین سه دانشکده‌ی دندان‌پزشکی که نام آن‌ها هر سال در فهرست ۳۰۰ دانشکده‌ی برتر دنیا به چشم می‌خورد، امسال تنها یک دانشکده یعنی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی تهران در این فهرست جای دارد و دو دانشکده‌ی آزاد تهران و شهید بهشتی از این فهرست حذف شده‌اند.

نکته قابل توجه دیگر، کاهش امتیازهای دانشکده دندان‌پزشکی تهران نسب به سال گذشته است.

امسال بر اساس شاخص CNCI(Category Normalized Citation Impact) که میزان ارجاع مقالات منتشر شده توسط یک نهاد علمی در یک موضوع دانشگاهی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نسبت به متوسط میزان ارجاع مقالات در آن رشته را نشان می‌دهد، دانشکده دندانپزشکی تهران نمره ۶۳.۵ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته ۲.۸ نمره افزایش داشته است.

اما بر اساس شاخصIC (International Collaboration) که نشان‌دهنده تعداد نشریاتی با حداقل دو نویسنده خارجی تقسیم بر تعداد کل نشریات یک موسسه در یک رشته دانشگاهی خاص بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است، دانشکده دندانپزشکی تهران امسال نمره ۵۹.۱ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته ۲.۳ نمره کاهش داشته است.

بر اساس شاخص Top که تعداد مقالات منتشر شده یک نهاد علمی در یک رشته دانشگاهی در ژورنال‌های معتبر بر اساس انتخاب شانگهای را نمایش می‌دهد، دانشکده دندانپزشکی تهران با نمره ۱۵.۲ کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل که نمره ۲۲.۹ را کسب کرده بود داشته است.

بر اساس شاخص Q1 که تعداد مقالات منتشر شده توسط یک موسسه در یک رشته دانشگاهی را در ژورنال‌هایی با ضریب تأثیر Q1 مشخص می‌کند، دانشکده دندانپزشکی تهران نمره ۲۷ را کسب کرده که ۰.۶ نمره نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه