نحوه گذراندن تعهدات داوطلبان آزمون دانشنامه دندانپزشکی اعلام شد

از سوی مرکز امور هیات علمی؛

نحوه گذراندن تعهدات داوطلبان آزمون دانشنامه دندانپزشکی اعلام شد

مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت نحوه گذراندن تعهدات و خدمات قانونی افراد واجد شرایط در آزمون گواهینامه/ دانشنامه رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اول‌دنت مرکز جذب و امور هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرد: افراد واجد شرایط آزمون گواهینامه/ دانشنامه سال۱۴۰۲ رشته های تخصصی دندانپزشکی هیچ گونه نیازی به مراجعه حضوری به مرکز جذب و امور هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ندارند.

کلیه افراد واجد شرایط آزمون گواهینامه/ دانشنامه سال۱۴۰۲ رشته های تخصصی دندانپزشکی باید اقدامات مورد نیاز را صرفا از طریق سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی به آدرس زیر پیگیری کنند.

آدرس سامانه نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی دندانپزشکان https://obligat.behdasht.gov.ir است.

اخذ اعلام نیاز و پذیرش به نام از یک دانشگاه یا دانشکده خاص ممنوع است و به این گونه از اعلام نیازها هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

کلیه واجدین شرایط آزمون گواهینامه/ دانشنامه سال ۱۴۰۲ رشته های تخصصی دندانپزشکی لازم است از زمان شروع فرایند ثبت نام تا زمان شروع به تعهدات در محل تعیین شده به صورت مرتب و در فاصله های زمانی مناسب، اطلاعیه های مربوط به جایابی و توزیع را از طریق پورتال مرکز جذب و امور هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت و سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی مطالعه و براساس اطلاعیه های مذکور اقدام کنند.

بر این اساس هر گونه عدم اطلاع از موارد اعلام شده در اطلاعیه ها موجب سلب حق اعتراض خواهد شد.

ثبت نام در سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی، همزمان با ثبت نام در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی الزامی بوده است و کلیه افرادی که نسبت به انجام ثبت نام در سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی اقدام نکرده باشند به منزله استنکاف از انجام تعهدات محسوب می شود و کلیه افرادی که نسبت به تکمیل ثبت نام خود در سامانه مذکور اقدام نکرده اند حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به امتیاز اکتسابی و همچنین حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به محل تعیین شده جهت انجام تعهدات نخواهند داشت.

با توجه به اینکه تعیین محل انجام تعهدات متعهدین سهمیه عام صرفا براساس امتیاز اکتسابی در سامانه توزیع نیروی انسانی، تعهدات و خدمات قانونی است، لذا اخذ اعلام نیاز از یک دانشگاه یا دانشکده خاص ممنوع است و به این گونه از اعلام نیازهاهیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

متقاضیان امتیاز بومی در نظر داشته باشند:

امتیاز بومی صرفا برای استان هایی به جز تهران، البرز، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان لحاظ می شود و متقاضیانی که با تصمیم کمیسیون جایابی و رعایت مقررات مربوط (همچون نیاز دانشگاه بومی به رشته متقاضی، استفاده از امتیاز بومی و اولویت سایر متعهدین متقاضی بر اساس امتیاز و…) محل تعهد آنان، استان بومی مورد تقاضا تعیین شود در غیر اینصورت امتیاز بومی این گونه متعهدین از مجموع امتیازات کسب شده آنان کسر و محل تعهد با رعایت ضوابط توزیع و با شرایط مساوی با سایر متعهدین مشخص خواهد شد.

موارد مرتبط با زوجین:

زوجینی که همسر آنان در سال ۱۴۰۲ در یکی از مقاطع تخصصی توزیع شده است یا توزیع خواهد شد (به شرط تعیین محل تعهد همسر توسط مراجع ذیربط حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۲) لازم است هر دو متعهد زوج و زوجه در صورت تمایل با رعایت توضیحات زیر حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۲، درخواست های خود مشتمل بر اطلاعات شناسنامه ای، رشته، مقطع تحصیلی و محل تعهد همسر توزیع شده و همچنین تائیدیه دانشگاه محل تعهد برای همسر توزیع شده را، در پورتال مرکز جذب و امور هیات علمی وزارت بهداشت به آدرس /https://aac.behdasht.gov.ir در قسمت ثبت در خواست ثبت کنند.

تاییدیه دانشگاه محل تعهد همسر توزیع شده باید دارای اطلاعات کامل متعهد خدمت با درج کد ملی، تاریخ شروع و پایان تعهدات و تایید زوجیت متقاضیان باشد.

تلاش خواهد شد با رعایت مقررات توزیع همچون امتیاز اکتسابی در سامانه توزیع و اعلام نیاز دانشگاه مورد درخواست متعهد و اولویت های نیاز کشوری محل تعهد زوجین در یک استان کم برخوردار تعیین شود و شرط اصلی این امر باقیماندن حداقل یک سال از تعهدات همسر توزیع شده، است.

به هیچ درخواستی خارج از ضوابط فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه