حق مردم است خدمات دندانپزشکی را از دولت مطالبه کنند

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: متأسفانه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی در حد آموزش است و کلینیک های نوبت عصر، اغلب تعطیل هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در بیستمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، افزود: متأسفانه دندانپزشکی ما در بخش دولتی در حد آموزش است و کلینیک‌های دانشکده‌ها در نوبت عصر تعطیل بوده و شاید چند کلینیک ویژه به صورت محدود ارائه خدمت داشته باشند. وی ادامه داد: حق مردم است که خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی را از دولت مطالبه نمایند. معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر یک بسته تحولی دندانپزشکی در بیمارستان‌های دولتی در حال اجرا است. همچنین به صورت خرید خدمت، خدمات دندانپزشکی ارائه شده و از نظر حمایت‌های بیمه‌ای، خدماتی که تعرفه دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند و دندانپزشکان جوان کشور نیز محل مناسبی جهت اشتغال داشته باشند.

حق مردم است خدمات دندانپزشکی را از دولت مطالبه کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: متأسفانه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی در حد آموزش است و کلینیک های نوبت عصر، اغلب تعطیل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در بیستمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، افزود: متأسفانه دندانپزشکی ما در بخش دولتی در حد آموزش است و کلینیک‌های دانشکده‌ها در نوبت عصر تعطیل بوده و شاید چند کلینیک ویژه به صورت محدود ارائه خدمت داشته باشند.

وی ادامه داد: حق مردم است که خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی را از دولت مطالبه نمایند.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر یک بسته تحولی دندانپزشکی در بیمارستان‌های دولتی در حال اجرا است. همچنین به صورت خرید خدمت، خدمات دندانپزشکی ارائه شده و از نظر حمایت‌های بیمه‌ای، خدماتی که تعرفه دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند و دندانپزشکان جوان کشور نیز محل مناسبی جهت اشتغال داشته باشند.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: متأسفانه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی در حد آموزش است و کلینیک های نوبت عصر، اغلب تعطیل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، در بیستمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، افزود: متأسفانه دندانپزشکی ما در بخش دولتی در حد آموزش است و کلینیک‌های دانشکده‌ها در نوبت عصر تعطیل بوده و شاید چند کلینیک ویژه به صورت محدود ارائه خدمت داشته باشند.

وی ادامه داد: حق مردم است که خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی را از دولت مطالبه نمایند.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر یک بسته تحولی دندانپزشکی در بیمارستان‌های دولتی در حال اجرا است. همچنین به صورت خرید خدمت، خدمات دندانپزشکی ارائه شده و از نظر حمایت‌های بیمه‌ای، خدماتی که تعرفه دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند و دندانپزشکان جوان کشور نیز محل مناسبی جهت اشتغال داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه