حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حکم محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته شدگانی که در زمان تعیین شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام نکرده اند و محرومیت به مدت دو سال برای پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، ابطال شد.حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

بر اساس رأی شماره ۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده ۳۰ آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته شدگانی است که در زمان تعیین شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام نکرده اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، ابطال شد.»

این رای بر مبنای رسیدگی به شکایت یکی از متقاضیان صادر شده است.حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

«اولاً: براساس بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیل حقی است برای عموم افراد و منع آن برمبنای قسمت اخیر ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست.حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

ثانیاً: شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی برمبنای ماده ۱۲ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ تشکیل شده و وظایف و اختیارات شورای مزبور طی ۷ بند در ماده ۱ قانون اخیرالذکر احصاء شده و از هیچ یک از بندهای مذکور، صلاحیت ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگانی که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام نکنند و همچنین ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای پذیرفته‌شدگانی که پس از شروع دوره انصراف دهند، استنباط نمی‌شود.حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

ثالثاً ایفای وظیفه «تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص» که مطابق بند ۴ ماده ۱ قانون یادشده به شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واگذار شده، مجوزی برای ایجاد تضییق جهت شرکت در آزمون سال بعد از سال قبولی ندارد و صرفاً متضمن اختیار شورای پیش‌گفته نسبت به تعیین کیفیت برگزاری آزمون، سرفصل دروس و مـواد امتحانی، دفعات برگزاری و سـایر مـوارد مشابه است.

بنا به استدلال های فوق که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۶۹ ـ ۱۴۰۰/۶/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده (۳۰) آیین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و سومین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی که متضمن ایجاد محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که در زمان تعیین‌شده ثبت نام نکرده و یا پس از ثبت نام نسبت به شروع دوره اقدام نکرده اند و همچنین متضمن ایجاد محرومیت به مدت دو سال برای آن دسته از پذیرفته‌شدگانی است که پس از شروع دوره انصراف می‌دهند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»حکم محرومیت از آزمون برای پذیرفته شدگان دندانپزشکی ابطال شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه