تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی

اعتباربخشی و ارزشیابی دانشکده‌های دندانپزشکی بر اساس ۱۶۲ سنجه صورت می‌گیرد.

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی – برنامه اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار آغاز شد و در گام اول، سامانه اطلاعات جامع دانشکده های دندانپزشکی راه اندازی و تمامی اطلاعات حوزه های مختلف دانشکده های دندانپزشکی در قالب اطلاعات کلی همانند برنامه های استراتژیک و برنامه های عملیاتی و اطلاعات جزیی توسط دانشکده ها در سامانه تکمیل شد.

در گام بعدی و در سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع ارزیابی و اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی که بر اساس مصوبات کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، تدوین و ایجاد شده بود، اطلاعات و مستندات دانشکده های دندانپزشکی بارگذاری شد.

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی – هدف از راه اندازی این سامانه، ایجاد ساختاری نظام مند جهت جمع آوری اطلاعات و مستندات موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی به منظور شفاف سازی و استفاده در سیاستگذاری‌های کلان منطقه ای و کشوری برای توسعه متوازن کمی و ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی و ایجاد زمینه های تربیت نیروی انسانی توانمند براساس استانداردهای ملی و بین المللی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سطح جامعه و نیز اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی است.

سنجه های جدید به منظور ارزیابی دانشکده های دندانپزشکی در نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به تصویب رسید. دانشکده های دندانپزشکی در ۶ حوزه و توسط ۱۰۵ سنجه الزامی (پایه) و ۵۷ سنجه اختیاری (ارتقای کیفیت) و در مجموع ۱۶۲ سنجه ارزیابی می شوند.

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی – نشانگرها به این معنی است که دانشکده های دندانپزشکی باید برای اعتباربخشی سنجه های استانداردهای پایه را داشته باشند و ارزیابان میزان وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد می سنجند. این سنجه ها می تواند از «انطباق کامل، انطباق نسبی (بالای ۵۰ درصد)، تا حدودی انطباق (کمتر از ۵۰ درصد) و انطباق ندارد» متغیر باشد.

ضمن اینکه راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استانداردها و همچنین امکان نقد به استاندارد جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت نیز وجود دارد.

این سنجه ها از تدوین برنامه آموزشی و وظایف اعضای هیات علمی تا عملکرد دانشجویان را در بر می گیرد.

تدوین معیارهای ارزش‌یابی دانشکده‌های دندانپزشکی – دانشکده دندانپزشکی باید: رسالت و اهداف خود را در مورد آموزش دندانپزشکی عمومی، ضمن رعایت برنامه های مصوب، مقررات ناظر بر آموزش دندانپزشکی و کسب نظر دست اندرکاران، صاحب نظران و ذینفعان، تدوین و حداقل هر ۵ سال یکبار بازنگری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت زیر را پاسخ دهید *

نوشته های مشابه