تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ توسط دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضاء و به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

در مقدمه این آیین نامه آمده است:

در اجرای بند ۱ ماده ۲ آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان استعداد درخشان در جهت شکوفایی استعدادهای آنان، این آیین نامه تدوین و اجرا می شود.

در این آیین نامه واژه های زیر در معانی مربوطه به کار می رود.

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه: هریک از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طبق مقررات این وزارت عمل می کنند.

دانشجو: کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طبق مقررات این وزارت عمل می کنند.

مقطع پایین تر: دوره تحصیلی فعلی دانشجو

مقطع بالاتر: دوره تحصیلی بلافاصله بعدی دانشجو

مرکز سنجش: مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده ۲ – پذیرش بدون آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند ۲-۱ این ماده می توانند با رعایت شرایط ذیل، بدون شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر در دانشگاه ها پذیرفته شوند. این ماده ورود به دوره های تخصصی و فوق تخصصی را شامل نمی شود.

۲- ۱: مقطع کارشناسی

الف – دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی ناپیوسته که تا پایان نیمسال سوم رتبه اول را با میانگین کل حداقل ۱۷ و با گذراندن موفق حداقل ۵۰ واحد درسی در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب کرده و ظرف مدت چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود.

ب – دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که تا پایان نیمسال هفتم رتبه اول را با میانگین کل حداقل ۱۷ و با گذراندن موفق حداقل ۱۱۵ واحد درسی در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود کسب کرده و ظرف مدت حداکثر هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود.

۲-۲: معرفی دانشجویان مشمول بندهای «الف» و «ب» توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش انجام می شود.

۳-۲: دانشگاه باید رتبه های اول فارغ التحصیل با ورودی مشترک در مقطع کارشناسی را که واجد شرایط این آیین نامه هستند بر اساس شیوه نامه تخصیص امتیاز پیوست، امتیاز بندی کرده و با توجه به ظرفیت رشته ها و امتیاز کسب شده، متقاضیان را در زمان اعلام شده به مرکز سنجش معرفی کند. پذیرش دانشجو بر اساس امتیازات مکتسبه و اولویت انتخاب رشته/ محل و منوط به اعلام آن مرکز خواهد بود.

معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره مندی از تسهیلات این ماده بر عهده معاون آموزشی دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهی خلاف واقع حتی پس از پذیرش دانشجو، قبولی فرد کان لم یکن شناخته شده و مسئولیت آن بر عهده معاون آموزشی دانشگاه است.

۲- ۴: در هر دانشگاه اولویت پذیرش با دانشجوی رتبه اول همان دانشگاه است ولی در صورتی که برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در یک رشته، بیش از یک نفر از همان دانشگاه متقاضی باید اولویت با کسی است که امتیازات اش بالاتر باشد و در صورتی که امتیازات برابر باشد معدل بالاتر در اولویت خواهد بود و در صورت برابری امتیازات و معدل، هر دو نفر پذیرش خواهند شد.

۲- ۵: در صورت وجود سهمیه بیش از یک نفر یا خالی ماندن ظرفیت در هر دانشگاه، حداقل یک سهمیه به دانشجویان رتبه اول دانشگاه های دیگر اختصاص می یابد و در این صورت اولویت پذیرش با دانشجویی است که امتیازات مکتسبه وی بیشتر باشد.

۲- ۶: در صورتی که به علت نحوه ارائه واحدهای درسی توسط دانشگاه ها مدت زمان تحصیل دانشجویان یک دوره، افزایش یابد با ارائه تاییدیه از معاون آموزشی دانشگاه حداکثر یک نیمسال تحصیلی به مدت معمول تحصیل اضافه خواهد شد.

۲- ۷: در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاون آموزشی دانشگاه باشد (از قبیل بیماری و …) به تعویق افتد، حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به سنوات آموزشی او اضافه می شود و در مورد مرخصی زایمان این مدت به دو نیمسال افزایش می یابد که در این صورت رتبه وی با گروهی که اکثر (بیش از ۵۰ درصد) واحدهایش را با آنها گذرانده است محاسبه و مقایسه می شود.

۲- ۸: حداکثر ۱۰ درصد از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد هر یک از رشته/ محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره، به صورت مازاد به دانشجویان ممتاز مقطع پایین تر اختصاص می یابد. در صورتی که ۱۰ درصد محاسبه شده در هریک از رشته/ محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد، گرد کرده علمی آن ملاک عمل خواهد بود، به این صورت که اعشار ۰.۵ و بیشتر به عدد صحیح بالاتر گرد می شود.

۲- ۹: دانشجوی ممتاز هر رشته تحصیلی مجاز است فقط در مقطع بالاتر از همان رشته به تحصیل بپردازد و در صورتی که در مقطع کارشناسی ارشد، رشته هم نام رشته تحصیلی مقطع قبلی وجود نداشته باشد، سهمیه ۱۰ درصد بدون آزمون حذف و به سهمیه پذیرش با آزمون تبدیل می شود. در این صورت شرکت در آزمون و کسب ۹۰ درصد نمره حدنصاب در رشته/ محل مورد تقاضا الزامی خواهد بود.

۲- ۱۰: در صورتی که دانشجوی پذیرفته شده با استفاده از سهمیه استعداددرخشان از رشته پذیرفته شده، انصراف دهد ، مشمول محرومیت یکساله منع شرکت در آزمون نخواهد
شد ولی نمی تواند مجددا از تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان در آزمون استفاده کند.

۱۱-۲: دانشجویان مشمول ماده ۲ (پذیرش بدون آزمون) در مقطع کارشناسی فقط یک مرتبه و آن هم صرفا برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود می توانند از تسهیلات آموزشی موضوع این ماده در مقطع بالاتر استفاده کنند.

ماده ۳ – پذیرش با آزمون

دانشجویان واجد شرایط مذکور در بند ۳- ۱ می توانندبا رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده و با شرکت در آزمون ورودی برای تحصیل در دوره بالاتر ( به استثنای دوره های فوق تخصصی) در دانشگاه ها پذیرفته شوند.

۱-۳: دانشجویان واجد شرایط عبارتند از:

الف: برگزیدگان آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی با کسب رتبه کشوری مساوی و کمتر از ۵۰۰ ( با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)

ب: دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای دانش آموزی شیمی، ریاضی، فیزیک، زیست شناسی، رایانه و نجوم (با معرفی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)

ج: رتبه های اول تا سوم انفرادی و رتبه اول گروهی کشوری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در هر یک از یک حیطه های المپیاد (به شرط آنکه هر یک از اعضای برگزیده رتبه اول گروهی، در مرحله انفرادی ۸۰ درصد نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب کرده باشند) با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت.

د: برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم کشوری جشنواره رازی و جشنواره های خوارزمی و جوان خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) و نفرات اول تا سوم جشنواره جایزه ملی ایثار با معرفی دبیرخانه های مربوطه

هـ: مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

و: دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی در هر مقطع با معرفی ستاد انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

ز: ۲.۵ درصد پذیرفته شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمون های متمرکز جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، جامع داروسازی و جامع پیش کارورزی پزشکی با کسب حداقل ۷۵ درصد نمره کل آزمون مربوطه با معرفی مرکز سنجش

ح- رتبه های برتر پذیرفته شدگان در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد: تا ظرفیت ۲۰ نفر پذیرفته شده در هر رشته، نفر اول کشوری؛ تا ۵۰ نفر پذیرفته شده در هر رشته، دو نفر اول کشوری و درصورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ۵۰ نفر باشد، در مجموع سه نفر اول کشوری.

ط: ۱۰ درصد برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودی مشترک در مقاطع کارشناسی و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اینکه تعداد فارغ التحصیلان هر دوره حداقل ۵ نفر باشد) با کسب معدل کل حداقل ۱۷

تبصره ۱: مجموع دانش آموختگان یک دانشگاه در یک سال تحصیلی (از مهرماه هر سال تا شهریورماه سال بعد) اعم از دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان، شهریه پرداز، پردیس های خودگردان و بین الملل و …) ملاک ۱۰ درصد برتر دانش آموختگان قرار می گیرد.

تبصره ۲: معدل کل برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم آخر با رعایت تعداد واحد گذرانده در بند ۲-۱ ماده ۲ آیین نامه، کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه، دکتری عمومی پزشکی تا پایان دوره کارآموزی (قبل از آزمون پیش کارورزی)، دکتری عمومی دندانپزشکی تا پایان نیمسال یازدهم و برای دکتری عمومی داروسازی تا پایان ۱۸۰ واحد، مبنای محاسبه ۱۰ درصد برتر است.

تبصره ۳: در مورد دانشجویان تغییر رشته، انتقالی و یا تطبیق واحد داده شده در صورتی که حداقل ۸۰ درصد واحدهای درسی خود را با یک ورودی گذرانده باشند با همان ورودی مقایسه می شوند و در غیر این صورت نمی توانند از تسهیلات این آئین نامه بهره مند شوند.

تبصره ۴: دانشجویان مهمان نمی توانند از تسهیلات این آئین نامه در دانشگاه مقصد استفاده کنند ولی در صورتی که حداقل ۸۰ درصد واحدهای خود را با دانشجویان هم رشته هم ورودی خود در دانشگاه مبدا گذرانده باشند می توانند از تسهیلات این آئین نامه بهره مند شوند.

ی: دانشجویان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرایی «نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند ک» ابلاغی از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، توسط معاون پژوهشی دانشگاه جهت تایید نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت معرفی می شوند.

۲-۳: مدت معمول تحصیل برای مقطع کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال، کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۵ نیمسال، دکتری عمومی پزشکی ۱۴ نیمسال، دکتری عمومی دندانپزشکی ۱۲ نیمسال و دکتری عمومی داروسازی ۱۱ نیمسال است. در دانشگاه های که بر اساس کوریکولوم آموزشی مربوطه طول مدت معمول تحصیل متفاوت است، ملاک کوریکولوم مصوب آن دانشگاه خواهد بود.

۳-۳: در مواردی که زمان فارغ التحصیلی متقاضی به دلایل موجه که مورد تایید معاون آموزشی دانشگاه باشد (از قبیل بیماری و …) به تعویق افتد، حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی به مدت معمول تحصیل او اضافه می شود که در این صورت رتبه وی با گروهی که اکثر (بیش از ۵۰ درصد) واحدهایش را با آنها گذرانده است محاسبه و مقایسه می شود. در مورد مرخصی زایمان این مدت به دو نیمسال افزایش می یابد.

۴-۳: دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند ۳-۱ در زمان استفاده از تسهیلات این آئین نامه باید در مقطع کارشناسی معدل کل حداقل ۱۷ و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر معدل کل حداقل ۱۶ را کسب کنند. (به استثنای بند ط که کسب معدل کل حداقل ۱۷ الزامی است.)

۵-۳: دانشجویان واجد شرایط هر یک از موارد مذکور در بند ۳-۱ که در مقطع کارشناسی ناپیوسته بیش از یک ترم معدل کمتر از ۱۶، در مقطع کارشناسی پیوسته بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از ۱۶، در مقطع کارشناسی ارشد بیش از یک ترم معدل کمتر از ۱۵ و در مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) بیش از سه ترم معدل کمتر از ۱۵ کسب کنند، مشمول آئین نامه و تسهیلات مربوطه نخواهند شد.

تبصره: در هر زمان که دانشجو شرایط استعداد درخشان را کسب کرد تا پایان دوره باید آن حفظ کند.

۶-۳: دانشجویان حائز شرایط مقرر در این ماده می توانند به شرط شرکت در آزمون و کسب ۹۰ درصد نمره حدنصاب در رشته/ محل مورد تقاضا و حداکثر تا ۱۰ درصد از ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد پذیرفته شوند.

الف: این ظرفیت، مازاد بر ظرفیت رسمی پذیرش دانشجو در هر رشته/ محل (مندرج در دفترچه پذیرش دانشجو) است.

ب: در صورتی که ۱۰ درصد محاسبه شده در هریک از رشته/ محل های مورد پذیرش عدد صحیح نباشد، گرد کرده علمی آن ملاک عمل خواهد بود، به این صورت که اعشار ۰.۵ و بیشتر به عدد صحیح بالاتر گرد می شود.

تبصره: در مورد اعمال سهمیه ۱۰ درصد مازاد استعدادهای درخشان برای رشته های دوره دستیاری که ظرفیت پذیرش ۴ و ۵ نفر دارند حداکثر یک نفر و در مورد دوره های غیر دستیاری (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D) با ظرفیت پذیرش ۳ تا ۵ نفر نیز حداکثر یک نفر پذیرفته می شود.

ج: کسب ۹۰ درصد نمره حدنصاب در رشته/ محل، کف نمره بوده و پذیرش دانشجوی استعداد درخشان بر مبنای اولویت نمره، اولویت محل و همچنین ظرفیت پذیرش تعیین شده خواهد بود.

د: پذیرش و معرفی دانشجویان واجد شرایط به دانشگاه ها توسط مرکز سنجش صورت می گیرد.

هـ: برای استفده از سهمیه مازاد در پذیرش دستیار پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی کسب حداقل ۴۰ امتیاز از حیطه های آموزشی، پژوهشی و فردی و اجتماعی لازم است.

و: چگونگی محاسبه امتیازات فوق الذکر در شیوه نامه ای که توسط دبیرخانه های برگزار کننده آزمون تدوین شده است، ارائه خواهد شد.

ز: دانشگاه ملزم به پذیرش و ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان معرفی شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی است.

۷-۳: واجدین شرایط مقرر در این ماده می توانند در هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یک نوبت مشروط بر اینکه بیش از دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنها نگذشته باشد، از تسهیلات بند ۳-۶ بهره مند شوند. شرکت در جلسه آزمون (اعم از قبولی یا عدم قبولی) به منزله استفاده تلقی می شود.

۸-۳: فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق موارد مندرج در بند ۳-۱ ماده ۳ (به غیر از بند ط) آیین نامه رتبه کسب کرده اند، با رعایت سایر شرایط آیین نامه می توانند از تسهیلات این ماده بهره مند شوند.

ماده ۴- دانشجویانی که دارای حکم محکومیت قطعی از شورای انضباطی دانشجویان یا هیات تخلفات آزمون ها (مبنی بر تخلف آموزشی یا اخلاقی) باشند، مشمول استفاده از تسهیلات این آئین نامه نخواهند شد.

ماده ۵- پذیرش دستیاران مشمول آئین نامه برنامه پزشک پژوهش در دوره تخصصی بالینی در قالب ظرفیت استعدادهای درخشان صورت می گیرد.

ماده ۶- متقاضیان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان، در هر یک از مقاطع تحصیلی باید شرایط آئین نامه را در حین تحصیل در همان مقطع احراز کرده باشند و برای استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل در مقطع بالاتر کسب عنوان استعداد درخشان در مقطع پایین تر (تا قبل از فارغ التحصیلی) الزامی است.

ماده ۷- رتبه های اول مقطع کارشناسی می توانند بعد از فارغ التحصیلی در همان سال اول از هر دو سهمیه بدون آزمون و با آزمون (به طور همزمان) استفاده کنند و در صورت قبولی در هر دو روش، انتخاب نوع سهمیه فوق به عهده دانشجو خواهد بود ولی در صورت عدم قبولی، انصراف یا اخراج مجاز به استفاده از سهمیه با آزمون در سال بعد نیست.

در صورتی که دانشجو مایل نباشد از هر دو فرصت در یک سال استفاده کند، می تواند در سال اول از سهمیه بدون آزمون و در سال دوم از سهمیه با آزمون استفاده کند.

تبصره: برای رشته هایی که نیاز به دو سال سابقه کار بالینی دارند، واجدین شرایط به استناد ضوابط مقرر می توانند در آزمونی که بلافاصله بعد از کسب دو سال سابقه کار بالینی آنها برگزار می شود شرکت و از تسهیلات ماده ۷ استفاده کنند.

ماده ۸- دانشجویان واجد شرایط این آئین نامه که با استفاده از سهمیه موضوع قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون «برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» پذیرفته شده اند و مطابق تبصره ۴ این قانون، ادامه تحصیل ایشان در مقطع بالاتر منوط به گذراندن حداقل نیمی از مدت زمان تعهدات قانونی است می توانند در اولین آزمونی که بلافاصله پس از گذراندن نیمی از تعهدات (با ارائه گواهی محل خدمت) برگزار می شود، شرکت کرده و از تسهیلات مربوطه استفاده کنند.

ماده ۹- دانشجویان رشته های مجازی که دارای مصوبه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی هستند و پذیرش آنها به صورت متمرکز از طریق مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی انجام می شود در صورت احراز شرایط آئین نامه می توانند از تسهیلات بند ۳-۶ بهره مند شوند.

ماده ۱۰- دانشجویان استعداد درخشان مشمول هر یک از موارد مذکور در بند ۱-۳ در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر قبل از فارغ التحصیلی مجاز هستند فقط یک نوبت در آزمون مقطع بالاتر با رعایت ضوابط مربوط، شرکت کنند و برای فارغ التحصیلی حائز شرایط، آخرین مصوبات کمیسیون موضوع مواد ۲ و ۳ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۱- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه برعهده معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل است.

ماده ۱۲- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت است و در شرح و تفسیر مفاد آن نظر معاونت آموزشی مورد استناد خواهد بود.

این آیین نامه که مشتمل بر یک مقدمه، ۱۲ ماده و ۷ تبصره است به تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و جایگزین مصوبات قبلی ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان (ورود بدون آزمون و با آزمون) می شود و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ به بعد قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه