متهموگلوبینمیا

متهموگلوبینمیا

بنا به گزارش جدیدی که در ژورنال New England به چاپ رسیده، یک زن ۲۵ساله پس از استفاده از مقادیر زیادی بنزوکائین موضعی، برای کاهش

مشاهده »
وجه تسمیه روز دندان‌پزشک

وجه تسمیه روز دندان‌پزشک

به گزارش دندانه : وجه تسمیه روز دندان‌پزشک از سال ۱۳۴۳، روز ۲۴ دی‌ماه، سال‌روز تأسیس جامعه دندان‌پزشکی ایران به نام «روز دندان‌پزشکی» نامیده شد

مشاهده »