سرطان دهان

دندال : سرطان دهان ششمین سرطان شایع بوده که سالانه 500 هزار نفر با این بیماری شناسایی می گردند. با توجه به آمارهای بنیاد سلامت

مشاهده »