دندان های حساس

خطرات دندان های حساس

مقصر اصلی دندان های حساس ، فرسودگی مینای دندان است. جیمز کدینگتون، استادیار و رئیس بخش حفاظت از دندان می گوید: «یک علت بسیار شایع

مشاهده »