هزینه انتقال و میهمانی

هزینه انتقال و میهمانی

مهران صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره هزینه انتقال و میهمانی و همچنین بررسی مدارک و نحوه تسهیم شهریه بین واحدهای مبدأ و مقصد هزینه انتقال یا میهمانی (دائم) در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ توضیح داد و گفت: هزینه انتقال دانشجویان برای تمامی مقاطع تحصیلی معادل یک شهریه پایه همان مقطع است که پس از تسویه حساب دانشجو از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و در واحد مبدأ به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد ادامه داد: هزینه میهمانی برای هر نیمسال در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ۵۰ درصد شهریه پایه و دکترای حرفه‌ای و تخصصی ۲۵ شهریه پایه است که بدون هر گونه الزام دانشجو برای مراجعه به واحد مبدأ، صرفاً از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و در واحد مبدأ به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

وی بیان کرد: هزینه ثبت درخواست و رسیدگی به پرونده دانشجویان متقاضی انتقال یا میهمانی در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کارشناسی ارشد یک میلیون ریال، دکترای حرفه‌ای و تخصصی یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال است که از طریق سامانه مدیریت نقل و انتقال دانشجویی (منادا) به صورت الکترونیکی پرداخت می‌گردد.

این مقام مسول دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه مهلت ثبت درخواست نقل و انتقال و میهمانی از ۲۳ آذرماه شروع شده و تا ۷ دی ماه ادامه دارد، گفت: انتقال یا میهمانی دانشجویان سایر دانشگاه‌های داخل کشور به دانشگاه آزاد اسلامی انتقال یا میهمانی دانشجویان سایر دانشگاه‌های داخل کشور به یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پس از تأیید کمیسیون نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه امکان پذیر است.

وی درباره شرایط نقل و انتقال و میهمانی از سایر دانشگاه های داخل به دانشگاه آزاد گفت: نخست اینکه دانشگاه محل تحصیل دانشجو از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد. همچنین دانشجو برابر آئین نامه آموزشی منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشد.

صلواتی ضمن تاکید بر اینکه دانشجو برای میهمانی و نقل و انتقال نباید مشکل نظام وظیفه داشته باشد، افزود: موافقت دانشگاه محل تحصیل (مبدأ) و واحد دانشگاهی مقصد برای این فرایند لازم است.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به متفاوت بودن شهریه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتقال دانشجویان به هر یک از رشته محل‌های دانشگاهی همتراز و پایین‌تر(با شهریه کمتر) پس از ثبت نام اولیه در واحد مبدأ به شرط موافقت واحدهای دانشگاهی مبدا و مقصد و پرداخت هزینه انتقال از بدو پذیرش امکان پذیر است.

به گزارش مهر، در بخشی از آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد، نحوه دریافت و تسهیم شهریه دانشجویان میهمان (دائم/یک نیمسال) تشریح شده است؛

دانشجویان شیوه آموزشی تمام وقت

۱- دانشجویانی که شهریه آنان به صورت ترمی و با تفکیک شهریه به پایه و متغیر تعیین می‌شود در صورت (میهمان دائم /یک نیمسال) بر اساس بندهای ۱ تا ۱۱ آئین نامه شهریه پایه مطابق ماتریس جداول و ضرایب، بدون هر گونه الزام دانشجو برای مراجعه به واحد دانشگاهی مبدأ صرفاً از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و در واحد میدا دریافت الکترونیکی می‌شود و شهریه متغیر نیز مطابق ماتریس جداول و ضرایب شهریه متغیر (اعم از نظری و عملی) براساس نوع دروس اخذ شده دانشجویان در واحد مقصد از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

۲- دانشجویان گروه علوم پزشکی که بر اساس ابلاغیه‌های سازمان مرکزی میهمان (دائم یک نیمسال) می‌شوند شهریه پایه به اضافه شهریه متغیر محاسبه شده به ازای واحدهای درسی اخذ شده در واحد و هزینه جبرانی و ۵۰ درصد شهریه پایه به اضافه شهریه متغیر محاسبه شده به ازای واحدهای درسی اخذ شده تحت عنوان سهم واحد مبدأ توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می کنند.

۳- شهریه میهمانی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری (تخصصی) و همچنین دکتری حرفه‌ای (پزشکی دندانپزشکی داروسازی و دامپزشکی (که دارای مجوز تمدید پایان نامه اخذ آزمون جامع آزمون ادامه می‌دهد تمدید رساله و در واحد دانشگاهی مقصد می‌باشند براساس شهریه تعیین شده و شیوه آموزشی دانشجویان ترمی) یا (سالیانه در واحد، مبدا به صورت برابر نصف) سهم هر واحد بین واحدهای مبدا و مقصد از طریق سامانه شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می‌گردد ضمناً دانشجویان شیوه آموزشی غیر ایرانی غیر مقیم که در وضعیت تمدید پایان نامه و رساله می‌باشند ۲۰ شهریه سالیانه معادل نصف شهریه پایه نیمسال و در مجموعه شیوه‌های آموزشی علوم پزشکی خودگردان بین الملل و …) ۱۵ شهریه سالیانه معادل نصف شهریه پایه نیمسال به عنوان شهریه مبنا از طریق سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می‌کنند.

دانشجویان شهریه پرداز به صورت سالیانه (خودگردان، بین الملل و …)

۱- دانشجویانی که براساس بندهای ۱ تا ۱۱ آئین نامه برای دوره‌های علوم پایه و فیزیوپاتولوژی میهمان (دائم/یک نیمسال) می‌شوند ۳۰ درصد شهریه سالانه به عنوان سهم شهریه پایه واحد مبدأ و همچنین شهریه متغیر واحدهای درسی اخذ شده با ضریب ۱.۵ برابری شهریه واحدهای درسی متناظر در شیوه آموزشی تمام وقت در واحد دانشگاهی مقصد تحت عنوان سهم واحد مقصد توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی در هر یک از واحدهای مبدأ و مقصد پرداخت می‌نمایند.

۲-دانشجویانی که بر اساس بندهای ۱ تا ۱۱ آئین نامه برای دوره‌های کارآموزی کارورزی و کارآموزی در عرصه میهمان (دائم) یک نیمسال می‌شوند معادل ۷.۵ درصد شهریه سالانه به عنوان سهم شهریه پایه در واحد مبدا و معادل ۲۲.۵ درصد شهریه سالانه به اضافه شهریه متغیر محاسبه شده به ازای واحدهای درسی اخذ شده با اعمال ضریب ۱.۵ برابری شهریه واحدهای درسی متناظر در شیوه آموزشی تمام وقت در واحد دانشگاهی مقصد، تحت عنوان مهم واحد مقصد توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می‌نمایند.

۳-دانشجویانی که براساس ابلاغیه‌های سازمان مرکزی میهمان (دائم/یک نیمسال) می‌شوند برای کلیه دوره‌های (علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی، کارورزی و کارآموزی در عرصه) معادل ۱۵ درصد شهریه سالانه به عنوان (۵۰ درصد شهریه پایه) به اضافه ۵۰ درصد شهریه متغیر به ازای واحدهای درسی اخذ شده با اعمال ضریب ۱.۵ برابری شهریه واحدهای درسی متناظر در شیوه آموزشی تمام وقت در واحد دانشگاهی مقصد تحت عنوان هو واحد مقصد توسط سامانه آموزشیار شناسایی و به صورت الکترونیکی پرداخت می‌نمایند.

۴-دانشجویانی که در یکی از مجموعه شیوه‌های آموزشی بین الملل، غیر ایرانی مقیم یا هر شیوه آموزشی که نرخ شهریه آن با اعمال ضریبی در شهریه شیوه آموزشی تمام وقت تعیین شده میهمان می‌شوند ضرایب (شهریه پایه و متغیر) تعیین شده برای مقاطع تحصیلی مربوط توسط سامانه آموزشیار در واحد دانشگاهی مبدا در شهریه پایه به عنوان سهم واحد مبدأ از شهریه یک نیمسال میهمانی اعمال شده و در واحد دانشگاهی مقصد نیز ضرایب مربوط در شهریه واحدهای درسی متغیر به عنوان سهم واحد مقصد از شهریه یک نیمسال میهمانی لحاظ می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه