نقش عوامل اکلوزال در احتمال دندان قروچه یا دردهای فک و صورت

در آخرین شماره ژورنال دنتیستری نتایج مطالعه‌ای منتشر شده که هدف آن یافتن ارتباط بین ویژگی‌های اکلوزال و شکایت بیمار از درد اختلال گیجگاهی فکی (TMD) و احتمال دندان‌قروچه‌ در خواب و بیداری است. به این منظور، خصوصیات اکلوزال ۵۳۹ جوان ۳۱ ساله به وسیله شاخص زیبایی دندان (DAI)، شکایت از درد فک و صورت آن‌ها از طریق دستگاه غربالگری درد TMD و احتمال دندان قروچه بر اساس گزارش‌های خود شخص به همراه یافته‌های بالینی ارزیابی شد. در نتیجه مشاهده شد آکلوژن هیچ تأثیر مستقیمی بر روی دندان قروچه هنگام بیداری یا دردهای ناشی از اختلالات فکی گیجگاهی ندارد. برعکس دندان قروچه هنگام بیداری با دردهای ناشی از اختلالات فکی گیجگاهی همراه است. همچنین مشاهده شد مال آکلوژن به طور مستقیم بر دندان قروچه هنگام خواب یا دردهای ناشی از اختلالات فکی گیجگاهی تأثیر مستقیمی ندارد. به طور خلاصه می‌توان از این مطالعه نتیجه گرفت مال آکلوژن در دوران بزرگ‌سالی به طور مستقیم بر احتمال دندان قروچه در خواب و بیداری یا دردهای ناشی از TMD تأثیری ندارد. در عوض دندان قروچه در خواب و بیداری با دردهای ناشی از TMD مرتبط است.

در آخرین شماره ژورنال دنتیستری نتایج مطالعه‌ای منتشر شده که هدف آن یافتن ارتباط بین ویژگی‌های اکلوزال و شکایت بیمار از درد اختلال گیجگاهی فکی (TMD) و احتمال دندان‌قروچه‌ در خواب و بیداری است.

به این منظور، خصوصیات اکلوزال ۵۳۹ جوان ۳۱ ساله به وسیله شاخص زیبایی دندان (DAI)، شکایت از درد فک و صورت آن‌ها از طریق دستگاه غربالگری درد TMD و احتمال دندان قروچه بر اساس گزارش‌های خود شخص به همراه یافته‌های بالینی ارزیابی شد.

در نتیجه مشاهده شد آکلوژن هیچ تأثیر مستقیمی بر روی دندان قروچه هنگام بیداری یا دردهای ناشی از اختلالات فکی گیجگاهی ندارد. برعکس دندان قروچه هنگام بیداری با دردهای ناشی از اختلالات فکی گیجگاهی همراه است. همچنین مشاهده شد مال آکلوژن به طور مستقیم بر دندان قروچه هنگام خواب یا دردهای ناشی از اختلالات فکی گیجگاهی تأثیر مستقیمی ندارد.

به طور خلاصه می‌توان از این مطالعه نتیجه گرفت مال آکلوژن در دوران بزرگ‌سالی به طور مستقیم بر احتمال دندان قروچه در خواب و بیداری یا دردهای ناشی از TMD تأثیری ندارد. در عوض دندان قروچه در خواب و بیداری با دردهای ناشی از TMD مرتبط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا عبارت زیر را پاسخ دهید *

نوشته های مشابه