اطلاعات تماس

میدان تجریش، میدان قدس، خیابان شریعتی، بن بست محوی، پلاک ۲

پشتیبانی در روزهای کاری از ساعت 9 الی 18

سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندانی

سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندانی

سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندانی

گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکی از پیشگامان علم اندودانتیکس در کشور میباشد.

سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندان
گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکی از پیشگامان علم اندودانتیکس در کشور میباشد. این گروه آموزشی مدت مدیدی است که در زمینه Regenerative Endodontics فعالیتهای گسترده ای از جمله ارائه خدمات درمانی، انجام فعالیتهای پژوهشی و برگزاری جلسات متعدد انتقال دانش در این زمینه داشته است و حال اقدام به برگزاری اولین سمپوزیوم Regenerative Endodontics در کشور با همکاری اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و University Hospital Regensburg کرده است.

سمپوزیوم رژنراسیون پالپ دندانی

گالر ی تصاویر