اطلاعات تماس

میدان تجریش، میدان قدس، خیابان شریعتی، بن بست محوی، پلاک ۲

پشتیبانی در روزهای کاری از ساعت 9 الی 18

خشکی دهان نشانه‌ای برای شروع کرونا

خشکی دهان نشانه‌ای برای شروع کرونا

دکتر الهه قاسم زاده حسینی
دندانپزشک و مسئول دفتر توسعه آموزش و استادیار گروه بیماریهای دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

در این مطالعه (case series) که بیمارستان شهید بهشتی شهر کاشان انجام شد، نکته جالب توجه این بود که شصت درصد افراد قبل از شروع علائم اصلی تنفسی کرونا، از چهار یا پنج روز قبل احساس خشکی دهان شدید داشتند. بیماران خشکی دهان را به صورت اولین تجربه در زندگی و بدون سابقه قبلی گزارش کردند. بر این اساس می‌توان «قرنطینه زود هنگام» بیماران را با شروع احساس خشکی دهان در نظر گرفت.

گالر ی تصاویر