اطلاعات تماس

میدان تجریش، میدان قدس، خیابان شریعتی، بن بست محوی، پلاک ۲

پشتیبانی در روزهای کاری از ساعت 9 الی 18

تاثیر دندان مصنوعی بر تغذیه

تاثیر دندان مصنوعی بر تغذیه

تاثیر دندان مصنوعی بر تغذیه افراد

استفاده از دندان مصنوعی ممکن است بر تغذیه فرد تأثیر بگذارد. اولین مطالعه برای گزارش نتایج مطابقت سوابق سلامت و دندان برای ارزیابی سطح تاثیر دندان مصنوعی بر تغذیه:

بر اساس تحقیقات جدید، دندان مصنوعی ممکن است تأثیر منفی زیادی بر تغذیه کلی فرد داشته باشد. تیم تحقیقاتی از سوابق الکترونیکی دندانپزشکی و سلامت بیش از 10000 بیمار استفاده کرد تا به درک بهتری از نحوه تأثیر درمان‌های بهداشت دهان و دندان بر سلامت کلی افراد در طول زمان دست یابد.

این مطالعه نشان داد که افراد دارای دندان مصنوعی کاهش قابل توجهی در تغذیه داشتند. افرادی که از دندان مصنوعی استفاده نمی‌کردند این کاهش را تجربه نکردند. اعتقاد بر این است که این اولین مطالعه‌ای است که نتایج استفاده از ارزش‌های آزمایشگاهی نشانگرهای زیستی تغذیه‌ای و ارتباط آنها با پرونده‌های دندانپزشکی را گزارش می‌کند.

طبق تحقیقات جدید مؤسسه Regenstrief و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ایندیانا، دندان مصنوعی ممکن است تأثیر بالقوه منفی بر تغذیه کلی فرد داشته باشد. تیم تحقیقاتی از سوابق الکترونیکی دندانپزشکی و سلامت استفاده کردند تا درک بهتری از نحوه تأثیر درمان‌های بهداشت دهان بر سلامت کلی افراد در طول زمان به دست آورند.

اعتقاد بر این است که این اولین مطالعه‌ای است که نتایج استفاده از ارزش‌های آزمایشگاهی نشانگرهای زیستی تغذیه‌ای و ارتباط آنها با پرونده‌های دندانپزشکی را گزارش می‌کند.

گام‌های بعدی در این زمینه تحقیقاتی، بررسی سایر عواملی است که ممکن است بر تغذیه تأثیر بگذارد، از جمله وضعیت بیمه و ویژگی‌های کلینیک دندانپزشکی است.

گالر ی تصاویر